Sitemizde 45 dakikalık altyapı bakım çalışması yapılmaktadır.